تبلیغات

؟ = H2SiO3 | ترازوی معادلات شیمیایی

نتایج جستجوی معادلات شیمیایی

اخبار فقط 5٪ از جمعیت می دانند

تبلیغات

نتیجه معادله شماره 1

H2SO4 + Na2SiO3Na2SO4 + H2SiO3
اسید سولفوریک سیلیکات سدیم سولفات سدیم
1 1 1 1 ه.ش
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Số mol
خوی لانگ (g)

تبلیغات

اطلاعات بیشتر در مورد معادله H2SO4 + Na2SiO3 → سدیم2SO4 + H2SiO3

شرایط واکنش H2SO4 (اسید سولفوریک) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چگونه است؟

درجه حرارت: درجه حرارت

توضیح: شرایط محیطی ایده آل برای یک واکنش، مانند دما، فشار، کاتالیزورها و حلال. کاتالیزورها موادی هستند که سرعت (سرعت) یک واکنش شیمیایی را بدون مصرف شدن یا تبدیل شدن به بخشی از محصول نهایی افزایش می‌دهند. کاتالیزورها هیچ تاثیری بر موقعیت های تعادلی ندارند.

چگونه واکنش ها می توانند اتفاق بیفتند و Na2SO4 (سولفات سدیم) و H2SiO3 () تولید کنند؟

پدیده پس از واکنش H2SO4 (اسید سولفوریک) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

برای دیدن پدیده معادله کلیک کنید

اطلاعات مهم دیگری که باید در مورد واکنش بدانید چیست؟

ما اطلاعات بیشتری در مورد این واکنش های شیمیایی نداریم.

دسته های معادله


سوالات بیشتر مربوط به واکنش های شیمیایی H2SO4 + Na2SiO3 → سدیم2SO4 + H2SiO3

سوالات مربوط به واکنش دهنده H2SO4 (اسید سولفوریک)

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی H2SO4 (اسید سولفوریک) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SO4 (اسید سولفوریک) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول Na2SO4 (سولفات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2SO4 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2SO4 (سولفات سدیم) را به عنوان محصول دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول H2SiO3 ()

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی H2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SiO3 () به عنوان محصول دارند کدامند؟
تبلیغات

نتیجه معادله شماره 2

H2O + Na2SiO3 + CO2Na2CO3 + H2SiO3
آب سیلیکات سدیم دی اکسید کربن کربنات سدیم
(دراز) (رون) (خی) (رون) (kt)
(không mau) (không mau) (ترش)
1 1 1 1 1 ه.ش
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Số mol
خوی لانگ (g)

تبلیغات

اطلاعات بیشتر در مورد معادله H2O + Na2SiO3 + CO2 → سدیم2CO3 + H2SiO3

شرایط واکنش H2O (آب) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) واکنش با CO2 (دی اکسید کربن) چگونه است؟

هیچ اطلاعاتی برای این معادله شیمیایی یافت نشد

توضیح: شرایط محیطی ایده آل برای یک واکنش، مانند دما، فشار، کاتالیزورها و حلال. کاتالیزورها موادی هستند که سرعت (سرعت) یک واکنش شیمیایی را بدون مصرف شدن یا تبدیل شدن به بخشی از محصول نهایی افزایش می‌دهند. کاتالیزورها هیچ تاثیری بر موقعیت های تعادلی ندارند.

چگونه واکنش ها می توانند اتفاق بیفتند و Na2CO3 (کربنات سدیم) و H2SiO3 () تولید کنند؟

جریان گاز CO2 سرب در محلول Na2SiO3

پدیده پس از واکنش H2O (آب) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) با CO2 (دی اکسید کربن) واکنش می دهد.

این معادله اطلاعات خاصی در مورد پدیده ندارد.

در این حالت ، شما فقط باید مشاهده کنید که آیا ماده محصول است H2SiO3، در پایان واکنش ظاهر می شود.

یا اگر هر یک از مواد واکنش دهنده زیر باشد CO2 (دی اکسید کربن) ، از بین می رود

اطلاعات مهم دیگری که باید در مورد واکنش بدانید چیست؟

ما اطلاعات بیشتری در مورد این واکنش های شیمیایی نداریم.

دسته های معادله


سوالات بیشتر مربوط به واکنش های شیمیایی H2O + Na2SiO3 + CO2 → سدیم2CO3 + H2SiO3

سوالات مربوط به واکنش دهنده H2O (آب)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی H2O (آب) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2O (آب) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده CO2 (دی اکسید کربن)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی CO2 (دی اکسید کربن) چیست؟ واکنش های شیمیایی که دارای CO2 (دی اکسید کربن) به عنوان واکنش دهنده هستند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول Na2CO3 (کربنات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2CO3 (دی اکسید کربن) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2CO3 (کربنات سدیم) را به عنوان محصول دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول H2SiO3 ()

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی H2SiO3 (دی اکسید کربن) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SiO3 () به عنوان محصول دارند کدامند؟
تبلیغات

نتیجه معادله شماره 3

2 هیدروکلراید + K2SiO32 KCl + H2SiO3
کلرید هیدروژن کلرید پتاسیم
2 1 2 1 ه.ش
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Số mol
خوی لانگ (g)

تبلیغات

اطلاعات بیشتر در مورد معادله 2HCl + K2SiO3 → 2KCl + H2SiO3

شرایط واکنش HCl (کلرید هیدروژن) با K2SiO3 () چگونه است؟

هیچ اطلاعاتی برای این معادله شیمیایی یافت نشد

توضیح: شرایط محیطی ایده آل برای یک واکنش، مانند دما، فشار، کاتالیزورها و حلال. کاتالیزورها موادی هستند که سرعت (سرعت) یک واکنش شیمیایی را بدون مصرف شدن یا تبدیل شدن به بخشی از محصول نهایی افزایش می‌دهند. کاتالیزورها هیچ تاثیری بر موقعیت های تعادلی ندارند.

چگونه واکنش ها می توانند اتفاق بیفتند و KCl (کلرید پتاسیم) و H2SiO3 () تولید کنند؟

پدیده پس از واکنش HCl (کلرید هیدروژن) با K2SiO3 ()

برای دیدن پدیده معادله کلیک کنید

اطلاعات مهم دیگری که باید در مورد واکنش بدانید چیست؟

ما اطلاعات بیشتری در مورد این واکنش های شیمیایی نداریم.

دسته های معادله


سوالات بیشتر مربوط به واکنش های شیمیایی 2HCl + K2SiO3 → 2KCl + H2SiO3

سوالات مربوط به HCl واکنش دهنده (هیدروژن کلرید)

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی HCl (هیدروژن کلرید) چیست؟ واکنش های شیمیایی که HCl (کلرید هیدروژن) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده K2SiO3 ()

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی K2SiO3 () چیست؟ واکنش های شیمیایی که K2SiO3 () به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول KCl (کلرید پتاسیم)

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی KCl () چیست؟ واکنش های شیمیایی که KCl (کلرید پتاسیم) را به عنوان محصول دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول H2SiO3 ()

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی H2SiO3 () چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SiO3 () به عنوان محصول دارند کدامند؟

نتیجه معادله شماره 4

2 هیدروکلراید + Na2SiO32 NaCl + H2SiO3
کلرید هیدروژن سیلیکات سدیم سدیم کلرید
2 1 2 1 ه.ش
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Số mol
خوی لانگ (g)

اطلاعات بیشتر در مورد معادله 2HCl + Na2SiO3 → 2 NaCl + H2SiO3

شرایط واکنش HCl (کلرید هیدروژن) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چگونه است؟

هیچ اطلاعاتی برای این معادله شیمیایی یافت نشد

توضیح: شرایط محیطی ایده آل برای یک واکنش، مانند دما، فشار، کاتالیزورها و حلال. کاتالیزورها موادی هستند که سرعت (سرعت) یک واکنش شیمیایی را بدون مصرف شدن یا تبدیل شدن به بخشی از محصول نهایی افزایش می‌دهند. کاتالیزورها هیچ تاثیری بر موقعیت های تعادلی ندارند.

چگونه واکنش ها می توانند اتفاق بیفتند و NaCl (کلرید سدیم) و H2SiO3 () تولید کنند؟

پدیده پس از واکنش HCl (کلرید هیدروژن) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

برای دیدن پدیده معادله کلیک کنید

اطلاعات مهم دیگری که باید در مورد واکنش بدانید چیست؟

ما اطلاعات بیشتری در مورد این واکنش های شیمیایی نداریم.

دسته های معادله


سوالات بیشتر مربوط به واکنش های شیمیایی 2HCl + Na2SiO3 → 2 NaCl + H2SiO3

سوالات مربوط به HCl واکنش دهنده (هیدروژن کلرید)

خصوصیات شیمیایی و فیزیکی HCl (هیدروژن کلرید) چیست؟ واکنش های شیمیایی که HCl (کلرید هیدروژن) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول NaCl (کلرید سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی NaCl (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که NaCl (کلرید سدیم) را به عنوان محصول دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول H2SiO3 ()

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی H2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SiO3 () به عنوان محصول دارند کدامند؟

نتیجه معادله شماره 5

2HNO3 + Na2SiO32 NaNO3 + H2SiO3
اسید نیتریک سیلیکات سدیم نیترات سدیم
(دراز) (رون) (رون) (دراز)
(không mau) (ترش) (ترش) (không mau)
2 1 2 1 ه.ش
Nguyên - Phân tử khối (g / mol)
Số mol
خوی لانگ (g)

اطلاعات بیشتر در مورد معادله 2HNO3 + Na2SiO3 ← 2 NaNO3 + H2SiO3

شرایط واکنش HNO3 (اسید نیتریک) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چگونه است؟

هیچ اطلاعاتی برای این معادله شیمیایی یافت نشد

توضیح: شرایط محیطی ایده آل برای یک واکنش، مانند دما، فشار، کاتالیزورها و حلال. کاتالیزورها موادی هستند که سرعت (سرعت) یک واکنش شیمیایی را بدون مصرف شدن یا تبدیل شدن به بخشی از محصول نهایی افزایش می‌دهند. کاتالیزورها هیچ تاثیری بر موقعیت های تعادلی ندارند.

چگونه واکنش ها می توانند اتفاق بیفتند و NaNO3 (نیترات سدیم) و H2SiO3 () تولید کنند؟

پدیده پس از واکنش HNO3 (اسید نیتریک) با Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

این معادله اطلاعات خاصی در مورد پدیده ندارد.

در این حالت ، شما فقط باید مشاهده کنید که آیا ماده محصول است H2SiO3، در پایان واکنش ظاهر می شود.

یا اگر هر یک از مواد واکنش دهنده زیر باشد Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) ، از بین می رود

اطلاعات مهم دیگری که باید در مورد واکنش بدانید چیست؟

ما اطلاعات بیشتری در مورد این واکنش های شیمیایی نداریم.

دسته های معادله


سوالات بیشتر مربوط به واکنش های شیمیایی 2HNO3 + Na2SiO3 ← 2 NaNO3 + H2SiO3

سوالات مربوط به واکنش دهنده HNO3 (اسید نیتریک)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی HNO3 (اسید نیتریک) چیست؟ واکنش های شیمیایی که HNO3 (اسید نیتریک) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به واکنش دهنده Na2SiO3 (سیلیکات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که Na2SiO3 (سیلیکات سدیم) به عنوان واکنش دهنده دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول NaNO3 (نیترات سدیم)

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی NaNO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که NaNO3 (نیترات سدیم) به عنوان محصول دارند کدامند؟

سوالات مربوط به محصول H2SiO3 ()

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی H2SiO3 (سیلیکات سدیم) چیست؟ واکنش های شیمیایی که H2SiO3 () به عنوان محصول دارند کدامند؟

شکستن اخبار

اطلاعات جالب فقط تعداد کمی از مردم می دانند


تبلیغات فرم درآمد به ما کمک می کند تا محتوا را با بالاترین کیفیت حفظ کنیم چرا باید تبلیغات کنیم؟ : D

من نمی خواهم از وب سایت پشتیبانی کنم (بستن) - :(